Výklad snu: vlci

Vlčí mák - pouštíš se do věcí za hranicemi vlastních možností

Vlčák - nejisté přátelství

Vlk - omezení, nejistota, které překonáš jen s chladnou hlavou

Naposledy hledáno:

vlčí mák, veš, jed, duchna, duchna, ruka, zrak, zrak, válka, peníze, zbraň, dítě, zbraň, peníze, děti, modlit se, svědčit, svědčit, hrabivý, fotografie