Výklad snu: Byt

Byt - změna k lepšímu

Existence - člověk je bludiště pro sebe samotného

Naposledy hledáno:

byt, slyšet, mouka, zuby, voda, židle, medvěd, výstřední, hoch, stůl, čaroděj, veš, cesta, smrt, schody, krvácení, zemřít vidět někoho, topit se, sen, radost