Výklad snu: Farář

Farář - spory s příbuznými

Duchovní - vzpomeň si na člověka z tvého okolí, který ti může dát dobrou radu

Kazatel - neodmítej pomocnou ruku

Naposledy hledáno:

sen, voda, mandl, spínač, padání, podvod, beseda, hrnek, šaty, vozík, stříhat, veranda, hrnek, knedlík, červ, datum, vozík, senoseč, zásoby, oděv