Výklad snu: Loutka

Loutka - ovlivnění

Figurína - sobecká osoba

Maňásek - nenech sebou manipulovat, ale ani ty s nikým nemanipuluj

Panenka - iluze

Naposledy hledáno:

květ, had, dveře, mrtvola, had, králík, záchod, zářez, matka, smrt, oděv, léčitel, lék, sebe vidět, roucho, roucho, bílá, svatba, mravenec, smrt