Výklad snu: Prostitutka

Prostitutka - dobře si promysly svůj záměr

Kurva - dobře promysly svůj záměr

Nevěstka - špatná společnost, měj se na pozoru

Naposledy hledáno:

větrná korouhev, chleba, zuby, stříhat, uklízet, opilost, kamarád, sprcha, letadlo, květ, babička, vražda, letadlo, saze, kamna, krátit, svatba, uplést, zranění, smutek