Výklad snu: Soutěž

Soutěž - těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Konkurence - oživení, posílení

Naposledy hledáno:

soutěž, smrt, smrt, šplh, zámek, rodina, rodina, okno, přítelkyně, šplh, šplh, zpoždění, zpoždění, krysa, neschopnost, zpoždění, exekuce, zpoždění, šplh, šplh