Výklad snu: Destrukce

Destrukce - novinka

Zkáza - dobro se dobrem oplatí

Zničení - dobrý skutek bude odměněn

Naposledy hledáno:

rodiče, sen, droga, kůň, vejce, taška, mrtvý, ústa, druh, drůbež, rozcházet se, tráva, had, strom, hotel, světlo, zima, nůžky, přání, zemřít vidět někoho