Výklad snu: Hluk

Hluk - nic nepůjde podle tvého plánu

Pozornost - vnímej víc své okolí

Rámus - věci nepůjdou podle tvého plánu

Ticho - usmíření

Naposledy hledáno:

hluk, torna, balení, sex, hořký, akvarium, tornádo, lejno, lest, hrát, kříž, vražda, zábava, nakupovat, dveře, hádka, konejšit, sebe vidět, balení, jelen