Výklad snu: Hněv

Hněv - neshody

Nelibost - nic nového nemůže začít, pokud pro to nic neuděláš

Nenávist - nenecháš se vyprovokovat

Vztek - vykonáš dobrý skutek

Zášť - pochopení

Zloba - smutek, únava

Zlost - opomenutí

Naposledy hledáno:

hněv, hrát, kamera, otrava, marmeláda, holka, ucho, marast, jestřáb, marmeláda, bahno, hladit, marast, budova, vidlička, spánek, kamion, vole, vlasy, nížina