Výklad snu: Panna

Panna - touha po něze

Děvče - zábava

Dívka - úspěch, zábava

Figurína - sobecká osoba

Figurka - manipulování

Hračka - drobná vada či nedostatek

Loutka - ovlivnění

Naposledy hledáno:

panna, vlka, faleš, milenec, svářeč, televize, hryzat, hoblík , tragédie, platidlo, domobranec, soukromník, přejetý, herec, tarantule, kupon, červená, hluk, stejnokroj, díra