Výklad snu: Válka

Válka - strach, že budeš muset jednat proti své vůli

Boj - těžkosti se podaří překonat

Hádka - nespokojenost a mrzutost

Mír - příjemné období

Spor - pozor na ukvapená rozhodnutí

Naposledy hledáno:

válka, štěstí, kormidelník, běžet, spát, napálit, nádrž, mohyla, chlap, konec, muž, iluze, pes, mohyla, slzy, pohřeb, děti, klít, sebe vidět, snář