Výklad snu: Otec

Otec - poradíš si

Bůh - zažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí

Kněz - neodmítej pomocnou ruku

Matka - příslib šťastných událostí

Muž - rozptýlení, dárek

Páteř - buď pevný a neustupný

Naposledy hledáno:

otec, piliny, vulkán, odhadovat, zákrsek, večírek, klopýtat, mince, klopýtat, venkov, proslov, míchačka, náručí, koncert, dlažba, nosit, kondom, krabice, sklad, hledat